Akadálymentes változat


Kedves Látogató, szeretettel köszöntöm községünk honlapján!

A 2500 főt számláló Káloz Fejér megye déli részén, a Sárvíz mentén fekszik, Székesfehérvártól 30, az M7-es autópályától 20 km-re. Megközelítése a 63. számú főútról Sárkeresztúr településtől nyugati irányban, valamint az M7-esről letérve a Szabadbattyántól Örspuszta felé tartó úton lehetséges. A Káloz-Dég összekötő útnak köszönhetően a Balatoni térség is könnyebben elérhető.


Frissítési információk
Ön mit kérdezne...?
Társalgó és lelki szoba
Falunap 2012
Káloz SE hírei

Felhőkép
Polgármesteri hivatal
Önkormányzat
Elektronikus ügyintézés
Káloz - Soponya Szociális, Család- és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Járási hivatal
Letölthető űrlapok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Szemétszállítás
Kultúra
Menetrendek
Választások
Közérdekű adatok
Adatkezelési tájékoztató


Helyi pályázatokÁltalános hírek Helyi hírek Gazdasági hírek Önkormányzati hírek
EU-információk Pályázatok Felhívások Eseménynaptár Helyi újság
H I R D E T M É N Y - óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan


 

H I R D E T M É N Y

 

óvodai, bölcsődei beiratkozásra a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan

Káloz Község Önkormányzata, mint a Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde fenntartója a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2021. május 5. (szerda) 800 órától 1500 óráig,

2021. május 6. (csütörtök) 800 órától 1500 óráig,

2021. május 7. (péntek) 800 órától 1500 óráig.

A beiratkozásra – a járványügyi szabályok figyelembevételével – elektronikus formában, valamint az intézményvezetővel történt telefonos egyeztetést követően, az egyeztetett időpontban, személyesen kerülhet sor.

Az Óvoda e-mail címe: kaloziaranyalma@gmail.com

Az Óvoda telefonszáma: 06/25/506-405

Az Óvoda felvételi körzete: Káloz község közigazgatási területe

 

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési törvény) 8. § (2) bekezdése szerint:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.”

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.


Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.


Az óvoda vezetője - legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig – dönt a felvételi kérelmekről. A szülő az óvodavezető döntése ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS:

 

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődei beiratkozás a fenti helyen és időpontban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. A bölcsődei felvételről a bölcsőde vezetője dönt, aki döntését szóban közli a szülővel.

 

Káloz, 2021. április 28.

 

Weisengruber Imre

polgármester

 


Felhasználónév:
Jelszó:


A szavazás szünetel

 •  
 • Kapcsolatok tára
 •  
 • Lapszemle
 •  
 • Interjúk, riportok, szakcikkek
 •  
 • Önkormányzati ingatlanok


 •  
 • Jogszabálykereső
 •  
 • Gépjárműkereső


 •  
 • Térkép
 •  
 • Időjárás
 •  
 • Ki kicsoda?
 •  
 • Kulturális linkek
 •  
 • Pénzügyi szolgáltatások
 •  
 • Turisztikai információk
 •  
 • További hasznos linkek


  Adatvédelmi irányelvek elfogadása  e-mail hirdetés szolgáltatók