Akadálymentes változat


Kedves Látogató, szeretettel köszöntöm községünk honlapján!

A 2500 főt számláló Káloz Fejér megye déli részén, a Sárvíz mentén fekszik, Székesfehérvártól 30, az M7-es autópályától 20 km-re. Megközelítése a 63. számú főútról Sárkeresztúr településtől nyugati irányban, valamint az M7-esről letérve a Szabadbattyántól Örspuszta felé tartó úton lehetséges. A Káloz-Dég összekötő útnak köszönhetően a Balatoni térség is könnyebben elérhető.


Frissítési információk
Ön mit kérdezne...?
Társalgó és lelki szoba
Falunap 2012
Káloz SE hírei

Felhőkép
Polgármesteri hivatal
Önkormányzat
Elektronikus ügyintézés
Káloz - Soponya Szociális, Család- és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Járási hivatal
Letölthető űrlapok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Szemétszállítás
Kultúra
Menetrendek
Választások
Közérdekű adatok
Adatkezelési tájékoztató


Helyi pályázatokÁltalános hírek Helyi hírek Gazdasági hírek Önkormányzati hírek
EU-információk Pályázatok Felhívások Eseménynaptár Helyi újság
EU-jogharmonizáció a 24. órában

A kistelepülések egyharmadánál még el sem kezdődött a rendeletek felülvizsgálataJól halad az uniós jogharmonizáció, habár a több tízezer helyhatósági rendelet felülvizsgálata még távolról sem fejeződött be. A készültség a nagyobb településeken 60-70 százalékra tehető, de vannak olyan megyék, ahol a kistelepülések 30 százaléka még hozzá sem kezdett. A gondok a szaktárca szerint nem drámaiak, bár a kincstári optimizmusnak némiképp ellentmond a kodifikációs „gyorstalpalók” lázas szervezése.


 A 3200 önkormányzatnak május 1-re összhangba kell hoznia saját rendeleteit az uniós jogrendszerrel. A kistelepülések önkormányzatainak egy része jelentős elmaradásban van uniós jogharmonizációs feladatainak ellátásában, ezért Lamperth Mónika belügyminiszter az érdekszövetségeket és a közigazgatási hivatalokat is arra kérte, biztosítsanak szakmai segítséget az érintett helyhatóságoknak rendeleteik módosításához. ” Felmérettem, hogy egy-egy térségben melyek azok az önkormányzatok, ahol már készen állnak, és melyek, ahol még hozzá se láttak, vannak olyan megyék, ahol a kistelepüléseknek a 30 százaléka még hozzá sem kezdett" - közölte a sajtóval meglepetés erejével talán már nem is ható hírt a belügyminiszter.

A jogharmonizáció aktuális helyzetének megítélésénél főként a helyi rendeletek magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelését vették górcső alá a szakemberek.  Kisebb hangsúlyt kapott a saját elhatározásból alkotott helyi jogszabályok vizsgálata. E rendeletek aránya a hatályos önkormányzati normák között egyébként sem meghatározó.  Mind pozitív, mind negatív példa akadt valamennyi megyében, és minden településtípuson belül. Az adatok azonban így is alkalmasak egy általános kép kialakítására.
A felmérés az önkormányzatok (általában a jegyzők) által szolgáltatott adatokon alapul, és egy-egy kérdést eltérően értelmeztek a válaszadók – derült ki.
A szakemberek egyrészt arra keresték a választ, hogy milyen problémákkal szembesültek az önkormányzatok a feladat teljesítése során, és milyen segítséget várnak ezek leküzdéséhez. Másrészt azt firtatták, hogy a közigazgatási hivatalok milyen segítséget igényelnek annak érdekében, hogy maradéktalanul érvényesíteni tudják az uniós követelményeket a törvényességi ellenőrzéseiknél.
A jogharmonizációs feladatok teljesítésének készültsége első sorban település-típusonként mutat eltéréseket.

A megyei (fővárosi) önkormányzatok többsége folyamatosan végzi a munkát, jellemzően a főjegyző irányításával, és a felkészült apparátus segítségével (pl. Budapesten a Főpolgármesteri Hivatal két ügyosztálya is részt vesz a harmonizációban). A rendeletek felülvizsgálata jól halad, a készültség 60-70%-ra tehető.
A megyei jogú városok, nagyobb városok, fővárosi kerületi önkormányzatok a jegyző irányításával végzik a munkát. A jegyzőt megfelelő számú, és felkészültségű szakértő segíti a feladat teljesítésében, akik részben a polgármesteri hivatal munkatársai közül (aljegyző, referens, irodavezető), részben a képviselő-testület tagjai közül (illetékes szakbizottság, alpolgármester - Budapest, Főváros IV. kerület, Orosháza) kerülnek ki.
Ezeknél az önkormányzatoknál már megtörtént a dereguláció, a rendeleteik egységes szerkezetbe foglaltak, naprakészen és általában elektronikusan is nyilvántartottak. A készültség szintén 60-70 %-ra tehető, és van, ahol már be is fejeződött a feladat teljesítése (pl. Győr).

A kisebb városokban kevésbé kedvező a kép. A végrehajtás felelőse itt is a jegyző, aki az önkormányzatnál gyakran egyedül próbál megbirkózni a feladattal. Intézkedési terv készítésére is ritkábban kerül sor, de itt is előfordul minta értékű program (pl. Makó). A legtöbb helyen megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a feladatról, de hiányosságok is előfordulnak. A készültség 50%-ra becsülhető.
Szinte minden megyében vannak olyan községi önkormányzatok, ahol kifogástalan a feladat teljesítése, a rendeletek csekélyebb száma, de inkább egyes jegyzők felkészültségének, szakmai érdeklődésének, ambícióinak köszönhetően. De ezek inkább kivételek. Arra is van példa, hogy bevallottan meg sem kezdték a feladat teljesítését. A feladatot gyakorlatilag mindenhol a jegyző végzi, ritkán lehet találkozni más felelős megnevezésével, és ez a tény különösen több községre kiterjedő körjegyzőség esetén eleve magában hordozza a végrehajtás intenzitásának alacsonyabb fokát. A városokhoz képest gyakrabban fordul elő, hogy az önkormányzatok hiányos ismeretekkel rendelkeznek a harmonizálandó jogterületekről. A készültség 30-40 %-ra becsülhető, de a községek között is előfordul olyan önkormányzat, amely saját értékelése szerint a feladat teljesítését befejezte.
Ma már a minisztériumok is kiemelten kezelik a helyi önkormányzatokat nyomasztó jogharmonizációs kérdéseket. A szaktárcák készek kidolgozni szakmai javaslataikat „Az uniós csatlakozás helyi önkormányzatokat érintő feladatai, a helyi önkormányzati rendeletek átvilágítása közösségi jogi szempontból” c. módszertani segédanyaghoz.
A Belügyminisztérium az érintett minisztériumok, valamint a fővárosi/megyei közigazgatási hivatalok bevonásával megkezdte a módszertani segédanyag felülvizsgálatát. Mondhatni, a 24. órában átadják a főbb jogszabály-szerkesztési ismeretek is. Hangsúlyosabb szerepet kapnak a helyi jogharmonizációs munka során az Európai Közösségek Bírósága által kialakított ítéletekben megfogalmazott jogelvek is. Okkal, hiszen az uniós jog elsőbbsége ellen az államigazgatás sem „fellebbezhet”.

A felülvizsgált és „hatályosított” segédanyagot a BM Önkormányzati EU Információs Központ közlése szerint várhatóan 2004 márciusában adják ki.
A közigazgatási hivatalok szervezésében pedig 2004. február második felében megkezdődik a jegyzők jogalkotási és jogharmonizációs képzése. Első turnusban 900, majd további 1400 jegyző részvételével számolnak az illetékesek, de 2004. május 1-jétől az egész magyar közigazgatás uniós „jogállamvizsgája” esedékes.


Felhasználónév:
Jelszó:


A szavazás szünetel

 •  
 • Kapcsolatok tára
 •  
 • Lapszemle
 •  
 • Interjúk, riportok, szakcikkek
 •  
 • Önkormányzati ingatlanok


 •  
 • Jogszabálykereső
 •  
 • Gépjárműkereső


 •  
 • Térkép
 •  
 • Időjárás
 •  
 • Ki kicsoda?
 •  
 • Kulturális linkek
 •  
 • Pénzügyi szolgáltatások
 •  
 • Turisztikai információk
 •  
 • További hasznos linkek


  Adatvédelmi irányelvek elfogadása  e-mail hirdetés szolgáltatók