Akadálymentes változat


Kedves Látogató, szeretettel köszöntöm községünk honlapján!

A 2500 főt számláló Káloz Fejér megye déli részén, a Sárvíz mentén fekszik, Székesfehérvártól 30, az M7-es autópályától 20 km-re. Megközelítése a 63. számú főútról Sárkeresztúr településtől nyugati irányban, valamint az M7-esről letérve a Szabadbattyántól Örspuszta felé tartó úton lehetséges. A Káloz-Dég összekötő útnak köszönhetően a Balatoni térség is könnyebben elérhető.


Frissítési információk
Ön mit kérdezne...?
Társalgó és lelki szoba
Falunap 2012
Káloz SE hírei

Felhőkép
Polgármesteri hivatal
Önkormányzat
Elektronikus ügyintézés
Káloz - Soponya Szociális, Család- és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Járási hivatal
Letölthető űrlapok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Szemétszállítás
Kultúra
Menetrendek
Választások
Közérdekű adatok
Adatkezelési tájékoztató


Helyi pályázatokÁltalános hírek Helyi hírek Gazdasági hírek Önkormányzati hírek
EU-információk Pályázatok Felhívások Eseménynaptár Helyi újság
Szent István Általános Iskola

Cím: 8124 Káloz Szent István tér 8. E-mail cím: sziaisk1@gmail.com  Telefon: 06-25-496-013

 

A Kálozi Szent István általános Iskoláért Alapítvány

adószáma: 18487284-1-07


Káloz legnagyobb intézménye az Önkormányzat által fenntartott Szent Iskola Általános Iskola , mely a település egyetlen iskolája. Ebből adódóan alapfokú oktatási intézményként minden területet, tantárgyat egyenrangúan kezelünk.

 

Tárgyi, személyi feltételek:


Az iskola 33 dolgozója- 23 pedagógus, 10 gazdasági és technikai- biztosítja a 300 körüli tanulónak a zavartalan tanulás lehetőségét. Az intézmény 16 tantermes. Ebből 8 szaktanterem. Ezekhez fizika- , kémia-, biológia- és földrajz-szertár kapcsolódik, melyek anyaga folyamatosan megújul, jelenleg megfelelően szolgálják az oktatómunkát. Az épület belső képe rendkívül szép, esztétikus, mely a kellemes közérzeten túl a nevelőmunkára is hatással van. 2000-ben iskolánk új tetőt kapott és az épületet tatarozták, ezáltal megújult szép küllemével dísze is községünknek.

 

Tanulmányi munka:

Fő pedagógiai feladatunk tanulóink felkészítése a középiskolára. Hisz korunkban minden gyermeknek legalább középiskolai végzettséget kell szereznie. A differenciált oktatást biztosítják a csoportbontások. A lemaradóknak minden évfolyamon korrepetálást szervezünk. Két éve indult egy osztály az enyhe értelmi képességű tanulóknak. A gyermekeket itt kis létszámban gyógypedagógus szakember oktatja. Megemelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalmat és matematikát a nyolcadikosok.Évek óta közel 100%-os a középiskolákba felvettek aránya. Az angol nyelvet 4. osztálytól 5 éven át oktatjuk, 6. osztálytól csoportbontásban. Ugyanígy a felső tagozaton a technikát és az informatikát. A számítástechnika színvonalas oktatását szolgálja a 2000-ben átadott, azóta folyamatosan korszerűsített számítógépterem. Jelenleg tíz tanulói és egy tanári gép kiegészítőkkel áll a tanulók rendelkezésére. A leány technikaműhelyben több varrógépen van lehetőség a varrás alapjainak elsajátítására. A fiú technikaműhely most került felújításra. Az alsósok termei barátságosak, világosak, bútorzatuk évről-évre újul. Oktatástechnikai eszközökkel (tv, videó, magnó, írás- és diavetítő) jól ellátottak, hasonlatosan a szaktantermekhez. Községünkben 1995-ben korszerű és impozáns tornacsarnok épült, amely a legmagasabb szakmai igényeket is kielégíti. A testnevelés órák, a tömegsport lehetőségek és a különféle sportszakkörök heti arányos elosztása biztosítja tanulóinknak a mindennapi testedzést. Az idei tanévtől szakember által vezetett gyógytestnevelés foglalkozások is segítik a rászoruló tanulókat.

 

Szabadidős tevékenységek:

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl változatos délutáni elfoglaltságokat szervezünk tanulóinknak. Alsó tagozatban két napközis, felső tagozatban egy tanulószobai csoport biztosít felügyeletet. Helyet adunk az Abai és a Táci Művészeti Iskoláknak. Ezzel széles lehetőség nyílik tanulóinknak tehetségük szerint a hangszertanulásra és a kézművesség (fafaragás, kerámia, textíl) elsajátítására. Ennek keretében működnek néptánc- csoportjaink (minden korosztálynak) , a SZICSÜSZI színjátszó csoport és az Iglice népdalcsoport. Szereplésükkel színesek iskolai és községi ünnepségeink. Rendszeresen eljutnak a megyei és országos versenyekre, öregbítve iskolánk hírnevét. Az iskolaépülethez két tágas udvar tartozik. Az alsósoknak szép játszóudvar mászókákkal, hintákkal, a felsősöknek sportudvar ping-pongasztalokkal, kosárlabda palánkokkal, -biztosítva szünetekben a mozgáslehetőséget, délutánonként a szabadidő hasznos eltöltését.Az osztályfőnökök tartalmas közösségi programokat szerveznek tanítványaiknak, túrára, uszodába, színházba kísérik őket.

 

Hagyományaink:

A kálozi iskola komoly hagyományokkal bír, melyeket ápolva elnyerte egyéniségét. Ezek különböztetik meg más községek iskoláitól. Az évről-évre visszatérő programok teszik folyamatossá az egymást követő tanéveket. 1995-ben vettük fel Szent István államalapító királyunk nevét. Azóta minden év májusában rendezzük a Szent István Napokat. A kétnapos rendezvénysorozaton tanulmányi, kulturális- és sportprogramokat szervezünk. Minden év szeptemberében közösen kirándulunk, az iskola minden tanulója és dolgozója. Környékünk egy-egy természeti szépségekben bővelkedő tájával ismerkedünk. Az előzetes feladatok és az ott megszervezett gyalogtúrák , versenyek és a közös élmények teszik emlékezetessé ezeket az alkalmakat. Folyamatosan pályázati pénzből tesszük lehetővé minden tanulónk számára a részvételt. Az osztályközösségek tanulmányi kirándulásain az ország távolabbi tájaira látogatnak el a gyermekek, minden tanév végén. Hagyományaink közé tartozik a nyári táborozás. Minden nyáron 50 tanulót viszünk a Balatonra. A gyerekek itt szórakozva, közösségben , kirándulásokat téve töltenek el egy hetet. Immár nyolcadik éve jelenik meg iskolánk újsága, a PACA.A tanulókból álló szerkesztőség a szórakoztatás mellett beszámol az iskola minden jelentősebb eseményéről,így egyfajta krónikás szerepet is betölt. Hagyomány a farsangi időszakban megrendezésre kerülő tanulói és szülői bál.
Az elmúlt években rangsorolták a megye általános iskoláit a középiskolába jelentkezők írásbeli felvételei alapján. Eszerint a Kálozi Szent István Általános Iskola magyar nyelv és irodalomból
1999-ben a 11.
2000-ben a 10. helyezést érte el.

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2012. évi közhasznú beszámolója
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2014. évi közhasznú beszámolója
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2014. évi közhasznú beszámolója - Teljes
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2016. évi közhasznú beszámolója
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2017. évi közhasznú beszámolója
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2020. évi közhasznú beszámolója
Kálozi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2022. évi közhasznú beszámolója
Pedagógiai programja és helyi tanterv
Szervezeti és működési szabályzat
Házirend
Nyilatkozat - Igazgatói pályázatra Gőbölösné Pénzes Mária

Felhasználónév:
Jelszó:


A szavazás szünetel

 •  
 • Kapcsolatok tára
 •  
 • Lapszemle
 •  
 • Interjúk, riportok, szakcikkek
 •  
 • Önkormányzati ingatlanok


 •  
 • Jogszabálykereső
 •  
 • Gépjárműkereső


 •  
 • Térkép
 •  
 • Időjárás
 •  
 • Ki kicsoda?
 •  
 • Kulturális linkek
 •  
 • Pénzügyi szolgáltatások
 •  
 • Turisztikai információk
 •  
 • További hasznos linkek


  Adatvédelmi irányelvek elfogadása  e-mail hirdetés szolgáltatók