KÁLOZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁS KÁLOZ TELEPÜLÉSEN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

179 818 474 FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00018

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEk HATÁRIDEJE: 2022.12.20.

A PROJEKT TÁMOGATÁS INTENZITÁSA: 89.901837%

A projekt tartalma

A kiválasztott műszaki megoldás során új vízkezelő technológia valósul meg, új épülettel, új tisztavíz medence épül, új hálózati nyomásfokozókat telepítenek.

Vízbázis

A kutak eddig közvetlenül a hálózatba termeltek, ezután viszont a technológián keresztül a tisztavíz medencébe fog, ami új hidraulikai paramétereket eredményez, ezért a kútszivattyút cserélni kell. A szabályozott vegyszeradagolás megvalósítása érdekében a kútszivattyúk frekvenciaváltóval egészülnek ki.

Vízműtelep

A megfelelő minőségű ivóvíz biztosításához új vízkezelő technológia kiépítése szükséges. Az új technológiát befogadó létesítmény, illetve annak segédüzemei számára a meglévő vízműtelepen (hrsz.: 038/18) van elegendő hely. A vízműtelepet megfelelő minőségű kerítéssel kell ellátni.

Vízkezelő épület

Az új technológia a meglévő vízműtelepen létesül, a technológiát befogadó épület alapterülete ~74 m2. Az új vízkezelő épületben technológiai helyiség, szivattyútér, és vegyszeres helyiség kap helyet.

Vízkezelő technológia

A tervezett, 300 m3/d kapacitású vízkezelő technológia lépései a következők:

• klórgáz adagolása vas és mangán oxidálása céljából

• gyorsszűrés a szűrhető állapotú szennyezők eltávolítására (2 db ?1000 gyorsszűrő)

• ammónium eltávolítása, törésponti klórozással (klórgáz adagolással)

• klórozási melléktermékek eltávolítása, aktívszén adszorpcióval (2 db ?1000 aktívszén adszorber)

• utófertőtlenítés klórgázzal

• tisztavíz medence (új)

• hálózati szivattyúzás (új)

A vízkezelő technológia megfelelő működését a vegyszeradagolásokon kívül több segédüzem szolgálja:

• zagyvízkezelés (új, 20 m3-es hasznos térfogatú ülepítőben), a kitermelt iszapot a szennyvíztelepre kell szállítani és ott kell kezelni

• öblítővíz ellátás új öblítővíz szivattyúkkal (1+1 db)

A technológia tervezett próbaüzeme 3 hónap.

A technológia normál üzem közbeni ellenőrzésének lehetőségét helyszíni spektrofotométer biztosítja.

Víztárolás, nyomásfokozás

A technológia által tisztított vizet új, 50 m3-es vasbeton tisztavíz medence fogadja. A medence a vízkezelő épülettel egységes, kompakt építményt alkot.

A tisztavíz medencére azért van szükség, mert abból történik a szűrők öblítése.

A medence pufferként szolgál a termelés és a fogyasztás különbségének kielégítésére. Ezzel lehetőség nyílik a folyamatos üzem kialakítására.

A medence csövezése KO33. A medence szintérzékelőkkel ill. folyamatos szintméréssel felszerelt.

A medencéből új hálózati szivattyúk (2+1 db) emelik a vizet a hálózatba és a víztoronyba.

Udvartéri munkák

Az udvartéri munkák magukba foglalják a meglévő de a későbbiekben használton kívüli vezetékek elbontását, új vezetékek és útburkolatok építését, illetve a kitorkolló fej kialakítását a csatornába.Emellett új kerítés is létesül.

Villamos berendezések, irányítástechnika

Az új vízkezelő épületben új villamos berendezéseket kell telepíteni. A vízmű üzeme teljesen automatikus lesz. A vízműben új irányítástechnikai rendszer épül ki. Ennek keretében lehetőség lesz helyben ill. akár az üzemeltető központi irodájából beavatkozni a technológiai folyamatokba. Kiépül a villámvédelem is.

Víztorony

A víztoronnyal kapcsolatban nem történik beavatkozás a projekt keretén belül.

Hálózat

A hálózaton nem történik beavatkozás a projekt keretén belül.

Kapcsolat

Kálozi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei
8124 Káloz Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
06-25/506-448
onkormanyzat@kaloz.hu

aRajztábla 1icon

Galéria